Fresh Food Temperature Management

Dokumentasjonsløsning for temperatur-monitorering av kjølebiler i sanntid. Løsningen tilfredstiller Mattilsynets krav om dokumentasjon. Effektivt verktøy for innsamling av sanntidsdata, få kjøretøyets posisjon og temperatur. Hent ut oversiktlige rapporter.

...

Kart som viser kjørerute, temperatur og graf. Unik kobling mellom graf og kart!

...

Oversiktlig, lettleselig graf som viser temperatur, hvilket kjøretøy, dato - klokkeslett etc.

...

Alle kundebesøkene dokumenteres, klikk i kartet eller søk på navn!

...

Dispatchløsning - Meldinger sendt til og fra sjåfør dokumenteres på en og sikker plass!

...

Fungerer på alle plattformer: PC, mobil eller nettbrett!